International Expertise Center ChildAbduction.COM (IECC)©
We can get your child back!
Contact us now

Plan van interventie

Het IECK meent dat de achterblijvende ouder vaak noch de tijd en de mogelijkheden, noch de expertise heeft, om het voor deze zaken zo belangrijke ‘veldwerk’ te verrichten, namelijk ter plaatse in het land waarnaar het kind ontvoerd is. Het IECK springt op die momenten in en houdt zich voornamelijk bezig met het persoonlijk opsporen en geweldloos terughalen van het internationaal ontvoerde kind, teneinde hem of haar weer in de oorspronkelijke verblijfplaats terug te brengen.

Het IECK opereert zowel in verdragslanden als in niet-verdragslanden. Het is overigens niet altijd aan te bevelen om, met name in niet-verdragslanden, in een gerechtelijke procedure te belanden. Bedenk dat in dergelijke gevallen de kans om uw kind weer mee terug te kunnen nemen, zo goed als nihil is. Vooral omdat die uitspraken vaak op religieuze, culturele of andere grondslagen zijn gebaseerd.

De ervaring heeft ons verder geleerd dat het verstandig is om het ouderlijk gezag te laten gelden en het kind persoonlijk terug te halen voordat er jaren zijn verstreken en het kind zich teveel in zijn nieuwe omgeving heeft geworteld, met alle nadelige gevolgen van dien. Maar altijd in het belang van uw kind, want zijn of haar belang staat bij ons voorop !

Wij accepteren UITSLUITEND zaken waarbij de achtergebleven ouder, het slachtoffer is.

Wij accepteren alleen de volgende soort zaken:
ontvoering van minderjarigen, onttrekking van minderjarigen,  ongeoorloofde overbrenging van minderjarigen   en   illegale achterhouding van minderjarigen

Ons professionele team gebruikt uitsluitend legale methoden. Waaronder, afhankelijk van de zaak:
 onderhandeling met de ontvoerder, mediation tussen beide ouders, de Rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de Immigratiedienst, de Politie, Interpol

LET OP!   Terughalen/Bevrijden (Uitvoering  van een Beslissing van de Rechtbank):
dit doen wij altijd in samenwerking met de Politie en/of Interpol

(Wij zijn een internationale kinder terughaal agentschap)

Het IECK acht nazorg, voor zowel het kind als voor de achterblijvende ouder, van het grootste belang.

Voor meer informatie: neem contact met ons op.

(ONZE DIENSTEN: CONTACT – BEZOEK – HERENIGING – REPATRIERING)

(Wij zijn een internationale organisatie die kinderen terughaalt)

Our offices are located in the European Union and United States of America

Mobiel

IMPORTANT !

We strongly discourage taking matters into your own hands. 
The measures could be illegal and may delay your child’s return. 
Attempts to re-abduct your child(ren) violently from any country may:

  • Endanger you, your child(ren) and others;
  • Prejudice any future judicial efforts you might wish to make in the abducted-to-state;
  • Even result in the arrest and imprisonment for many years!, of you, and that of your accomplices.

Finally, there is no guarantee that the chain of violent abductions would end with the one committed by you. 
A parent who has violently re-abducted a child may have to go to extraordinary lengths to conceal his or her whereabouts, living in permanent fear that the child may be violently re-abducted yet again.
If you are contemplating such desperate measures, we advise you to consider the emotional trauma inflicted on a child who is a victim of a violent abduction and a violent re-abduction.
We discourage violent re-abductions not only because it is illegal, but also because of possible psychological harm to the child.

We don’t use illegal methods; we intervene in another way.
Our method of work is strategically un-orthodox, but obviously legal and safe with the assistance of our strong global network.
Your case, needs to be continuously coached, monitored and pushed forward by our organization.