International Expertise Center ChildAbduction.COM (IECC)©
We can get your child back!
Contact us now

Peru – Martinez-zaak

Internationale bezoeken tussen Peru en Spanje.

peru-childabduction-001

Beste IECK,

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de geleverde diensten. Ik weet als geen ander dat mijn zaak u veel problemen heeft opgeleverd omdat ik lang heb gewacht met het inschakelen van uw hulp. Dankzij u zie ik mijn kind weer. Ik ben heel tevreden en trots op u en uw werk. Ik had alle hoop opgegeven, maar nu zie ik mijn kind elke dag en één keer per jaar zelfs een hele maand lang. Ik ben blij met het akkoord dat jullie voor mij hebben weten te bereiken.

Ik wil Dr. Luis, dhr. Boris, Dra. Maricela, Jessica, Mikol, dhr. Hoogkamer hartelijk bedanken evenals het overige personeel van IECK, die mij en mijn familie hebben geholpen.

Indien nodig, mag u mijn verhaal als voorbeeld gebruiken. Bovendien mag u mijn persoonlijke gegevens doorgeven aan cliënten die zich in dezelfde situatie bevinden als waar ik mij in bevond en meer informatie over uw organisatie en werkwijze wensen.

Hartelijk dank.

Hoogachtend,

Luis Manuel Hevia en familie

peru-childabduction-002

peru-childabduction-003

Our offices are located in the European Union and United States of America

Mobiel

IMPORTANT !

We strongly discourage taking matters into your own hands. 
The measures could be illegal and may delay your child’s return. 
Attempts to re-abduct your child(ren) violently from any country may:

  • Endanger you, your child(ren) and others;
  • Prejudice any future judicial efforts you might wish to make in the abducted-to-state;
  • Even result in the arrest and imprisonment for many years!, of you, and that of your accomplices.

Finally, there is no guarantee that the chain of violent abductions would end with the one committed by you. 
A parent who has violently re-abducted a child may have to go to extraordinary lengths to conceal his or her whereabouts, living in permanent fear that the child may be violently re-abducted yet again.
If you are contemplating such desperate measures, we advise you to consider the emotional trauma inflicted on a child who is a victim of a violent abduction and a violent re-abduction.
We discourage violent re-abductions not only because it is illegal, but also because of possible psychological harm to the child.

We don’t use illegal methods; we intervene in another way.
Our method of work is strategically un-orthodox, but obviously legal and safe with the assistance of our strong global network.
Your case, needs to be continuously coached, monitored and pushed forward by our organization.